ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานตำนานปราสาทช่างปี่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

วีดิทัศน์

จดหมายข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

กิจกรรม/ผลงาน

แหล่งท่องเที่ยว

  • 1 วัดช่างปี่ และ วัดถุโบราณ

  • 2 ปราสาทช่างปี่

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

  • 1 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านช่างปี่

  • 2 กลุ่มผักอินทรีย์ บ้านช่างปี่

  • 3 กลุ่มแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม บ้านโคกอาโพน

  • 4 กลุ่มแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม บ้านข่า

  • 5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอินทรีย์ช่างปี่วิถีไทย

  • 6 กลุ่ม แปรรูป ผลิตภัณฑ์ลูกปัดและหินสี บ้านน้อย

  • 7 วิสาหกิจโรงปุ๋ย กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์

  • 8 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกอาโพน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ อบต.ช่างปี่ ด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000001
คน
icon
วันนี้
0000011
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000111
คน
icon
เดือนนี้
0000047
คน
icon
ปีนี้
0006753
คน
icon
ทั้งหมด
0028311
คน

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest